TamTam Campagne

ParPatrick Jonniaux

TamTam Campagne

EEN EENSTEMMIG VERZET NU

VOOR EEN OPEN WERELD MORGEN!

version française

Wij zijn…

– verantwoordelijken van vakbonden, mutualiteiten, verenigingen en feministische bewegingen;

– ecologisten, studenten, voorvechters van de strijd tegen armoede en het verdedigen van gezinnen, van collectieven die optreden tegen CETA en TTIP.

– actoren in de culturele wereld, justitie en de gezondheidssector;

– onderzoekers, professoren aan universiteiten, mensen uit het onderwijs;

Wij mobiliseren ons voor het recht op gezondheidszorg, huisvesting, rechtspraak e.a.

Wij zijn vrouwen en mannen, leden van burgerbewegingen zoals Tout Autre Chose.

U bent…

  • Een vrouw, een man, een groep, een vereniging, een lokale afdeling of een arbeiderscollectief.
  • Of misschien een bekend gezicht in uw vakgebied, een kunstenaar…een schrijver
  • Iemand die zich inzet voor de bescherming van milieu, justitie, vrouwenrechten, rechten van jongeren of migranten, cultuur, gelijkheid of democratie.
  • Iemand die de kwaliteit van openbare diensten of het algemene welzijn verdedigt.
  • Iemand die “neen” zegt tegen een wereld waarin u uitgespeeld wordt tegen elkaar als concurrenten, als geïsoleerde in een land waar de vrije markt het voor het zeggen heeft. En u doet dat niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen en uw kleinkinderen!

Laat ons dus de violen stemmen tot één klinkend geluid!

We willen geen nieuwe politieke partij oprichten, noch een nieuwe organisatie. België is rijk aan verenigingen, sociale organisaties, collectieven, burgerbewegingen, die stuk voor stuk, samen met de sociale zekerheid en overheidsdiensten, een wal opwerpen tegen de barbaarsheid die ons bedreigt. Een nieuw platform is dus niet nodig.

We nodigen u gewoon uit om onze krachten te bundelen en uw verontwaardiging en inzichten met ons te delen. Want, net zoals u, geloven wij dat een meer rechtvaardige wereld mogelijk is, en wel nu: in Vlaanderen, Wallonië en Brussel en de rest van de wereld. We geloven in een welvaart die door allen rechtvaardig wordt gedeeld, met respect voor de planeet, een kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen, een toegankelijke justitie, een realistische verdeling van vrije tijd en werk, een werkelijke democratie, een open samenleving met respect voor diversiteit…

Spijtig genoeg staat ons sociaal model al jarenlang, tijdens verschillende legislaturen onder druk van de neoliberale globalisering waar multinationale ondernemingen onvermoeid voor lobbyen. Neoliberalisme is meer dan een slogan: het is een praktijk die werkt volgens een driedelige ommekeer: naar een algemene competitie, naar de vermarkting van alle sociale aspecten, en naar de ontbinding en zelfs vernietiging van instellingen die het dagelijks leven organiseren.

Na tweeënhalf jaar politiek die ons, burgers, in een ondergeschikte positie duwt, wordt het hart van onze samenleving zelf frontaal aangevallen. Doorheen de besparingsmaatregelen en de fiscale onrechtvaardigheid, is een reële ommekeer van ons samenlevingsmodel duidelijk zichtbaar.

Eenstemmig!

We zijn ervan overtuigd dat we onze stem luid moeten laten klinken. Wanneer onze tegenstanders hun ideeën verspreiden doen ze dat niet met mondjesmaat. Als ze ons willen overtuigen dat glysofaat goed is voor de gezondheid, dat het fiscale onrecht zal leiden tot jobs-jobs-jobs en dat cultuur en justitie te veel kosten, dan doen ze dat krachtig, hardnekkig en grootschalig!

Het is aan ons om deze uitdaging aan te gaan: onze stemmen moeten aan kracht winnen op een meer creatieve, meer professionele en vooral beter gecoördineerde wijze.

Zoiets heet Verzet nu!

Kortom: we hebben genoeg van deze ongelijkheden, onzekerheden en permanente competitie! Laten we ons stevig verzetten tegen dit neoliberale model dat goed onderweg is om ons voor lange tijd ‘te hypothekeren’.

… voor een open wereld van morgen!

We beschikken over een massa aan concrete alternatieven die niet alleen           wenselijk maar ook realiseerbaar zijn: om werk te delen en beter te leven, om onze planeet te beschermen, om werk te maken van superdiversiteit, om gebruik te maken van nieuwe technologieën die niet bedreigend zijn, om de publieke diensten van de toekomst te bedenken.

We zijn er echter van overtuigd dat een dergelijke toekomst onmogelijk is, als we de huidige en toekomstige regeringen toelaten om met de huidige funeste politiek door te gaan.

Concreet

TamTamNDLS AG3-1Tam-Tam is een nationale, tweetalige communicatie- en mobilisatiecampagne die wordt gefinancierd met eigen middelen van groepen, organisaties en burgers die de campagne willen ondersteunen en ontwikkelen.

Tam-Tam stelt een professioneel communicatieapparaat ter beschikking dat bestaat uit capsule video’s, massabladen, opiniestukken, conferenties en debatten en populaire bijeenkomsten. Tam-Tam biedt een methode en de instrumenten aan om de mening van groepen en bewegingen die zich willen aansluiten, te groeperen in een luid en aanhoudend concert voor gerechtigheid in een weigering om het onwaardige beleid te aanvaarden.

Tam-Tam zal in een eerste fase 3 afleveringen van dit feuilleton van verzet de wereld insturen: over gezondheid, toegang tot rechtspraak en de werkduur. Andere onderwerpen zullen mogelijk na april 2018 worden gelanceerd.

Kom uw perspectief op deze campagne met ons delen op de lanceringsvergadering op dinsdag 12 december om 18u in Brussel.

 

 

TamTamFr AG1Wenst u:

  1. Het project te ondersteunen (in uw naam of die van een groep)
  2. Aan te sluiten bij een thematische groep
  3. Ideeën voor te stellen of door te spelen
  4. Financieel te ondersteunen

 

Contacteer dan tamtamcampagne@gmail.com.

 

 

 

À propos de l’auteur

Patrick Jonniaux administrator